top of page

Sistemul nostru de Management al Calității

Politica Avantera în domeniul calității

Avantera va furniza beneficiarilor săi servicii de calitate care în mod sistematic vor îndeplini sau depăși cerințele și așteptările clienților noștri.

Vom urmări în mod constant îmbunătățirea serviciilor noastre prin (re)proiectarea adecvată și execuția conformă a proceselor organizației, permițând fiecărui membru al echipei Avantera să-și îndeplinească bine sarcinile de prima dată și de fiecare dată.

Cu privire la proiectele de consultanță, obiectivul nostru este să derulăm fiecare proiect în conformitate cu specificațiile, bugetul și termenele agreeate cu clientul. Indicatorul de performanță este procentul de proiecte care îndeplinesc specificațiile și respectă bugetul și termenele agreate. Valoarea țintă este 100%

Cu privire la satisfacția clientului în proiectele de consultanță, obiectivul nostru este să obținem o recomandare pozitivă din partea clientului, pentru fiecare proiect executat, de la fiecare client.

Cu privire la derularea serviciilor de instruire, obiectivul nostru este să obținem în urma fiecărui proiect de instruire un nivel de satisfacție al clientului de peste 90%, măsurată utilizând atât criterii privind conținutul cât și forma cursului.

Cu privire la serviciul de punere la dispoziție a unei aplicații informatice (în regim Software as a Service - SaaS - acces via browser la aplicația care rezidă în ”cloud”) obiectivul nostru este să oferim clienților noștri un nivel de disponibilitate a aplicației egal sau mai mare decât cel angajat prin contract, pentru funcționalitatea la care oferă acces aplicația.

Cu privire la satisfacția clientului în prestarea serviciului SaaS, obiectivul nostru este să obținem o recomandare pozitivă din partea clientului, la sfârșitul fiecărei perioade de licențiere, de la fiecare client al aplicației.

 

Mihai PASCADI

Director General

Avantera

 

Această politică privind calitatea reprezintă angajamentului companiei în fața clienților săi. Politica a fost comunicată și asumată de către toți membrii echipei Avantera.

Documentația SMC include de obicei [1] următoarele: 

Politica referitoare la calitate și obiectivele acesteia

Manualul calității (MC)

Proceduri documentate

Instrucțiuni de lucru

Formulare

Planuri ale calității

Specificații

•Documente externe

Înregistrări 

bottom of page